Xe đạp điện nên dùng pin hay acquy là câu hỏi trước nay luôn làm ...