Đối với những dòng xe đạp điện vận hành bằng bình acquy thì chiếc bình ...