Vài năm trở lại đây, xe đạp điện là một trong những loại phương tiện ...