Gia đình bạn có con em là học sinh, có xe đạp điện là phương ...