Đối với tất cả những ai đã và đang sử dụng dòng xe đạp điện ...