Là phương tiện được giới trẻ đặc biệt yêu thích, xe đạp điện hiện nay ...