Việt Nam chúng ta có khí hậu nóng ẩm quanh năm, nhưng những năm gần ...