Xe đạp điện hiện đang là phương tiện đi lại phổ biến của người Việt ...