Trong công nghệ trình chiếu, hình ảnh từ nguồn tín hiệu được xử lý qua ...