Chip DMD là gì? Chíp DMD (digital micromirror device) hay còn gọi là chíp xử ...