Cho đến bây giờ xe đạp điện đã có nhiều cải tiến từ động cơ ...