Trong công nghệ trình chiếu, hình ảnh từ nguồn tín hiệu được xử lý qua ...

Máy chiếu sử dụng công nghệ LCD như Sony là đại diện tiêu biểu hay ...